Reference

 • Hotel Regina, Praha 10, Konojedská 38
 • Domov seniorů Dobřichovice
 • FTVS Univerzity Karlovy Praha 6
 • Podlahářské práce pro Národní divadlo
 • Saint Gobain - Sekurit Hořovice
 • Ústav sociální péče Lochovice
 • Ústav sociální péče Suchomasty
 • Školy a školky v okrese Beroun
 • Poliklinika Beroun
 • Ordinace a čekárny zdravotního střediska Komárov
 • Hotel Galant Mikulov
 • Spolupráce se stavební firmou Spektra s.r.o. Beroun
 • Spolupráce se stavební firmou Kříž s.r.o. Praha 4
 • Spolupráce se stavební firmou DRDA-STAIS s.r.o. Beroun
 • Spolupráce se stavební firmou MARK s.r.o. Praha 5 - Slivenec
 • a mnohé jiné ...